I am writing my own ecostory

what you did in your activity:

 V rámci projektov eTwinning som realizoval aktivity – písanie ekologických príbehov so svojimi žiakmi – tínedžermi. Pred vlastnými aktivitami sme vytvorili veľa myšlienkových máp pre zlepšenie slovnej zásoby týkajúcej sa environmentálnej angličtiny. Hrali združovacie hry, robili základné kroky svojich príbehov, tvorili obrazové slovníky, slogany atď. Žiaci písali tieto príbehy ako komiksy, rozprávky atď. Vyjadrili svoje vlastné názory, svoju tvorivosť, každý z výrobkov žiakov bol jedinečný. Niektoré príbehy boli jednoduchšie – kratšie, niektoré boli bohato „vyrozprávané“. Žiaci často písali o prírode, o znečistení vody a ovzdušia, o ohrozených druhoch zvierat.

The sea eco story

what materials and resources helped you to implement the (online) activity.

Before writing stories, we read some texts in Students ‘book Project about rubbish, about climate changes, animals and about extreme weather. “The magazine Hello” was the good inspiration for teenagers, too. We have  watched some videos on you tube recorded with world´s celebrities: https://www.youtube.com/watch?v=fwV9OYeGN88   Nature is speaking , water, Penelope Cruz,  https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM  Julia Roberts- Mother nature,

You can use many activities for student´s motivation- authentic materials from Aquarium in Plymouth, from the ZOOs, pictures, crosswords, riddles, you can use audio records about water or Wild Animals from Oxford University Press or booklet about Green planet, You can start brainstorming activities with famous quotes.

how you involved your audience (online)

The audience were classmates and schoolmates. The best stories were published on our school website, and accessible for reading by everybody.

the pedagogical value of your activity :

 Teenagers had to have a space for expressing their opinions, they had to know listen, but sometimes we – adults must listen to them, too. They had on line education because of Pandemic situation caused by COVID, corona virus. There was unforgettable experience for life. As we knew, the cause of pandemics is related to environmental – climate changes.  Many of us understood that nature probably warns us.  This activities was an opportunity for improving environmental awareness, and English skills, too.

why others should use this or similar methods with their students:

 Každý by mal tieto slová rešpektovať. Buď 21 st storočia bude ekologická alebo 22 nd storočia nemusí byť vôbec – Henryk Skolimowski zástupca životného prostredia Ethics- to je dôvod, prečo odporúčania sa zameriavajú na životné prostredie. Písanie vlastných príbehov je metóda, ako sa môžeme naučiť, „viac počúvať“ o postojoch tínedžerov. Mladí ľudia majú určite minimálne jednu výhodu v tom, že nemajú negatívne stereotypy správania sa voči životnému prostrediu a prírode.

The story of environment

All visuals belong to the Author – Attribution CC-BY