RAIN HARVEST

Suyun atmosfer ile dünya arasındaki yolculuğu bir su döngüsü olarak ifade ediliyor ve bu döngü bir takım sosyal ve ekonomik nedenlerle tehlikeli bir sona doğru ilerliyor. Bu bağlamda birçok neden sıralanabilirse de en yaygın nedenler küresel ısınma, su kıtlığı (kuraklık), fosil yakıtların aşırı kullanımı, kontrolsüz nüfus artışı, plansız su yönetimi ve kirliliktir. Başlangıçta ulusal boyutta olan kuraklık, son zamanlarda küresel boyutlara ulaşmış ve suyun önemini vurgulayan çalışmaların sayısı artmıştır. Giderek artan bu soruna çözümler aranıyor ve kalıcı çözümler bulunmazsa dünya ciddi bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak.

Activity

We designed this event called ‘Rain Harvest’ with the aim of reducing water scarcity somewhat and raised awareness during Stem Discovery Week. Three hundreds students who are 7-10 years old participated in our online event. In our online event, we first made them raindrops and internalize them with the drama method. Where would you fall if you were a raindrops? We drew their attention in this direction by saying close your eyes and imagine. We made it a game by symbolizing the words Water-Harvest-Cycle. We created a different movement for each word and asked them to say the words in confusion and make the movement corresponding to that word.Then again, using the drama method, we asked the students to have running water, splashing water, choppy water and raining water. We asked where water comes from and chatted about the water cycle.In the past, we’ve brainstormed the question of how people deal with thirst.

Continue reading