I am writing my own ecostory

what you did in your activity:

 V rámci projektov eTwinning som realizoval aktivity – písanie ekologických príbehov so svojimi žiakmi – tínedžermi. Pred vlastnými aktivitami sme vytvorili veľa myšlienkových máp pre zlepšenie slovnej zásoby týkajúcej sa environmentálnej angličtiny. Hrali združovacie hry, robili základné kroky svojich príbehov, tvorili obrazové slovníky, slogany atď. Žiaci písali tieto príbehy ako komiksy, rozprávky atď. Vyjadrili svoje vlastné názory, svoju tvorivosť, každý z výrobkov žiakov bol jedinečný. Niektoré príbehy boli jednoduchšie – kratšie, niektoré boli bohato „vyrozprávané“. Žiaci často písali o prírode, o znečistení vody a ovzdušia, o ohrozených druhoch zvierat.

The sea eco story

what materials and resources helped you to implement the (online) activity.

Before writing stories, we read some texts in Students ‘book Project about rubbish, about climate changes, animals and about extreme weather. “The magazine Hello” was the good inspiration for teenagers, too. We have  watched some videos on you tube recorded with world´s celebrities: https://www.youtube.com/watch?v=fwV9OYeGN88   Nature is speaking , water, Penelope Cruz,  https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM  Julia Roberts- Mother nature,

Continue reading